Projekt »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)«
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povzetek projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)

Projekt INOVUP, ki je bil pridobljen v sklopu javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z nazivom »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Namen projekta INOVUP je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Načrtovane aktivnosti projekta med drugim zajemajo:

  • izvajanje usposabljanj in oblikovanje multiplikatorjev,
  • pripravo analize stanja,
  • oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki z vseh študijskih področij,
  • ozaveščanje o pomeni visokošolske didaktike.

Z izvajanjem pedagoških usposabljanj, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Več o projektnih aktivnostih, aktualnih usposabljanjih in multiplikatorskih prenosih znanja si lahko preberete na spletni strani projekta: http://www.inovup.si/.

 Konzorcijski partnerji v projektu so javni visokošolski zavodi:

Univerza v Ljubljani,
Univerza v Mariboru,
Univerza na Primorskem in
Fakulteta za informacijske študije.

Trajanje projekta: ​1. 10. 2018–30. 9. 2022.