Projekt »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)«
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

AKTIVNOSTI ČLANOV PROJEKTNEGA TIMA INOVUP FNM UM

Izvedba usposabljanj na temo:

Izvedba usposabljanj na temo:

  • Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov (izr. prof. dr. Robert Repnik),
  • Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja (izr. prof. dr. Robert Repnik),
  • Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja (izr. prof. dr. Robert Repnik),
  • Usposabljanje za razvoj didaktično učinkovitega in varnega laboratorijskega in terenskega dela ter eksperimentalnih predavanj na področju fizike (izr. prof. dr. Robert Repnik),
  • Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov(izr. prof. dr. Robert Repnik),
  • Multiplikacijski učinki vključevanja znanstvene literature v poučevanje, sodelovanja z delodajalci in dopolnjevanja vsebine predmetov (izr. prof. dr. Drago Bokal),
  • Multiplikacijski učinki usklajevanja interesov študentov, delodajalcev, profesorjev (izr. prof. dr. Drago Bokal).