Projekt »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)«
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

AKTIVNOSTI ČLANOV PROJEKTNEGA TIMA INOVUP FNM UM

Usposabljanja gostujočih strokovnjakov:

Red. prof. dr. Boris Cizelj

  • Igra vlog in simuliranje procesov z uporabo znanj o lobistično-pogajalskih procesih

 

Red. prof. dr. Maja Stojanović iz Univerze v Novem Sadu

  • „Soba za pobeg“ kot izobraževalna metoda
  • Znanstvene komunikacijske veščine za izboljšanje kakovosti poučevanja
  • Načini uvajanja inovativnega sodelovalnega učenja na področjih STEM
  • Motivacija študentov za sodelovalno učenje
  • Pristop lateralnega mišljenja v naravoslovju
  • Visokošolski pristopi poučevanja v finski praksi (multiplikatorske izkušnje iz Finske) (doc. dr. Andreja Špernjak),
  • Visokošolsko poučevanje v Angliji – utrinki in refleksija multiplikatorskih izkušenj (doc. dr. Janja Majer),
  • Na študenta osredinjeno učenje in poučevanje na UTS Sydney (izr. prof. dr. Robert Repnik),
  • Z zanosom do prvega članka ali najzahtevnejši teden v mojem dosedanjem študiju (izr. prof. dr. Drago Bokal).