Projekt »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)«
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

AKTIVNOSTI ČLANOV PROJEKTNEGA TIMA INOVUP FNM UM

SODELOVANJE NA 3. NACIONALNEM POSVETU PROJEKTA INOVUP

 

V petek, 7. februarja 2020, je na Pedagoški fakulteti/Filozofski fakulteti/Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potekal tretji nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo. Gradivo vabljenega predavanja dr. Manje Klemenčič z Univerze v Harvardu in gradiva delavnic so na voljo na povezavi:

http://www.inovup.si/gradiva/gradiva-s-posvetov.

 

PROMOCIJSKI FILM S POSVETA INOVUP